English Српски
ПОЧЕТНА

 

ЈАВНА РАСПРАВА - ПРВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА
ШАХОВСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

03. јун 2014. године

Правилник такмичења ШСЦС на јавној расправи
Шаховски савез Централне Србије наставља нову праксу да пре доношења значајних докумената иста стави на јавну расправу. Овог пута на јавну расправу се поставља правилник такмичења ШСЦС.
Своје предлоге, примедбе и сугестије сви заинтересовани удружени шаховски савези и клубови могу да доставе на е-мејл савеза cs_sah@verat.net .
Предлог Комисије ШСЦС (пдф формат) >>>

ПРЕДЛОЗИ УДРУЖЕНИХ ШАХОВСКИХ САВЕЗА И КЛУБОВА

 

/05. јун 2014/
Коментар ИА Бранислава Шухартовића, потпредседника ШСЦС

Обзиром да сам аутор предложеног нацрта Правилника, сматрам да је потребно да дам извесна објашњења која се односе на нова решења која до сада нису постојала у пракси ШСЦС и на тај начин (благо) усмерим дискусију. Наравно да то ни на који начин не ограничава расправу, јер су сва предложена решења подложна промени, односно допуни.

1. ШСЦС до сада уопште није имао Правилник о такмичењима! Па како су такмичења уопште одржавана? На основу одлука ИО ШСЦС, расписа и турнирског правилника такмичења. То је неминовно доводило до произвољности, спорних ситуација и незадовољства учесника. Много је боље да се ова важна материја трајно уреди Правилником.

2. Улога Такмичарске комисије до сада се углавном сводила на одређивање места/хотела где ће се такмичење одржати. Чак и то није било довољно транспарентно, па је често изазивало незадовољство заинтересованих организатора, али и клубова.
Предложеним решењима Такмичарска комисија добија знатно шири делокруг рада (и овлашћења) у припреми и реализацији такмичења. При томе ће они наравно и даље одређивати домаћина такмичења. Овде је новост да ће се под приближно једнаким условима предност у организацији давати шаховским клубовима и/или окружним шаховским савезима. Зато што клуб домаћин тада нема трошкове за хотелски смештај, његова обавеза је да организује још једно такмичење (швајцарац или бергер) уз сагласност Такмичарске комисије и ИО ШСЦС. На тај начин, без икаквих додатних средстава добијамо нова такмичења, само тиме што ћемо такмичења одржавати у шаховским центрима на штету „шаховског туризма“. Уколико ни један клуб/окружни савез није заинтересован за неко такмичење, домаћин ће се одређивати као и до сада.

3. Најважнија новина која се предвиђа нацртом Правилника је организација међународних бергер турнира, на којима би (пре свега млади) играчи имали фер шансу да стичу балове за међународне титуле. До сада је та шанса постојала само на Отвореном међународном првенству централне Србије у Параћину, али је та шанса на отвореном швајцарцу од 9 кола у домену теорије. Ако наши најбољи млади играчи морају да иду на турнире у Бугарску, Хрватску или Мађарску да би испунили норме за титуле, а не могу то да ураде код нас, онда се поставља питање смисла постојања нашег Савеза!
Када ми усталимо праксу организовања ових турнира, на бази реципроцитета и наши играчи ће добијати позиве за турнире које организују федерације из којих ми позивамо играче, чиме ће се добијати нове шансе за титуле.
Важно је да напоменем, да мада овај потез делује револуционарно за наше услове, боље рећи досадашњу праксу, као искорак у будућност, он је уствари повратак у прошлост. Наиме, овакве турнире смо ми организовали још пре више од 40 година, али смо престали пре око 20 година.

4. Важна новина је и делимично затварање појединих такмичења. Наиме, до сада је Првенство Централне Србије за сениоре и жене било потпуно отворено, а сада се у нацрту предвиђа да право учествовања имају играчи који су чланови клубова из ЦС или имају стални боравак на територији ЦС.
Овде се могу поставити нека интересантна питања:
- Због чега на овим такмичењима не могу учествовати и играчи који припадају ШС Београда или ШС Војводине?
Разлог је једноставан: ова такмичења се финансирају средствима чланарине клубова из централне Србије и квалификациона су за такмичења (међународни бергер турнири) која се финансирају на исти начин.
- Због чега се онда дозвољава учешће играчима који живе у централној Србији, а чланови су неког клуба ван те територије, или нису чланови ни једног клуба?
Зато што се ради о Првенству централне Србије, а не ШСЦС! Чињеница да живим у Пожаревцу је довољна да ми да право да учествујем на отвореном првенству Пожаревца, а да бих играо на првенству Пожаревачког ШК морам бити његов члан.

Надам се да ћу овим коментарима „испровоцирати“ све заинтересоване да се укључе у расправу и изнесу своја мишљења. Свако ко жели о томе да дискутује са мном може то да уради преко адресе bsuhartovic@gmail.com.

Бранислав Шухартовић, ИА
потпредседник ШСЦС

 


11000 БЕОГРАД, ул. Нушићева 25/II, Тел: +381 11 3222 447, Тел/Факс: +381 11 3222 448, e-mail: cs_sah@verat.net
Copyright © 20
06 Шаховски савез Централне Србије